Disclaimer

ABC Waterwoningen B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van ABC Waterwoningen B.V.. ABC Waterwoningen B.V. streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De persoonlijke gegevens die u eventueel op de site invult worden uitsluitend door ABC Waterwoningen B.V. zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures of informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van ABC Waterwoningen B.V. bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.