Waterwoonwiki

Vooraf regelen

Een afmeerbeugel is een stalen beugel die aan een woonark bevestigd wordt en om een afmeerpaal gaat. Aan de binnenzijde van de beugel en op de buitenkant van de afmeerpaal wordt “glij-vilt” aangebracht zodat de ark soepel (en geluidloos) verticaal kan bewegen. Hiermee wordt een woonark stevig en solide afgemeerd. Een afmeerbeugel kan rond of vierkant zijn.

Het afmeren van de woonark kan op twee manieren gebeuren:
1. Door middel van het vastzetten van de woonark aan twee (of eventueel 3 of 4) stalen buispalen of hardhouten palen. We gebruiken hierbij een stalen krans, die om de paal komt te liggen en met een chemisch RVS draadanker vast zit aan de betonnen bak.
2. Door middel van stalen afstandhouders, die een scharnierende verbinding vormen met de kade/wal en de betonnen bak van de woonark.

Niet alle banken verzekeren woonarken of waterwoningen. De volgende banken verzorgen wel hypotheken: ING, Rabobank en de Friesland Bank Amsterdam. ABC Waterwoningen heeft de kennis van die juridische en fiscale aspecten en weet de adressen van financiers en gespecialiseerde taxateurs.

Het kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Ook verstrekken ze gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen. Zie ook Brandmerk en Teboekstelling.

De maatvoering van de ark is t.a.v. de vergunning afgifte belangrijk. De hoofdmaten, die door de meeste gemeentes worden gehanteerd zijn de hoogte boven en onder de waterlijn, de breedte en de lengte van de woonark.

Het scheepsregister is een onderdeel van het kadaster. Opneming in het scheepsregister, teboekstelling, is mogelijk voor beroeps- en pleziervaartuigen en woonboten, zowel in aanbouw als afgebouwd. Met de inschrijving in het scheepsregister wordt een schip een roerend goed. De inschrijving bestaat uit het deponeren van voornamelijk akten van overdracht en hypotheekakten. Daarmee kan worden vastgesteld wie de eigenaar is en of die vrij over het schip kan beschikken.

Opneming in het scheepsregister, teboekstelling, is mogelijk voor beroeps- en pleziervaartuigen en woonark, zowel in aanbouw als afgebouwd. Met de inschrijving in het scheepsregister wordt een woonark of schip een roerend registergoed. De inschrijving bestaat uit het deponeren van voornamelijk akten van overdracht en hypotheekakten. Daarmee kan worden vastgesteld wie de eigenaar is en of die vrij over de woonark of het schip kan beschikken.

Bij het vervangen van een oude woonark of woonschip heeft u een 'vervangingsvergunning' nodig. In deze vergunning zijn voorwaarden beschreven als lengte, breedte en hoogte, brandweervoorschriften enz. Deze voorwaarden verschillen per gemeente of stadsdeel.

Deze vraagt u aan bij uw gemeente of stadsdeel. Dit kan even duren. Start u daar zo snel mogelijk mee.
Wilt u tijd hebben om te verhuizen en uw oude ark naast uw nieuwe nieuwe woonark laten liggen, dan heeft u een vergunning nodig om 'dubbel' te liggen.

ABC Waterwoningen is u graag behulpzaam bij het verkrijgen van een (vervangings)vergunning. U kunt ze vaak terugvinden in een woonschepennota van de gemeente.

Het verzekeren van een drijvende woning of woonark is bij veel verzekeringsmaatschappijen mogelijk. Nog niet alle maatschappijen hebben echter een verzekering hiervoor. Vraagt u altijd meerdere offertes op voor een goed vergelijk. Deze verzekeringen dienen in te gaan als de ark van u is. Dus bij de overdracht. Vindt deze op Urk plaats, dan is het raadzaam ook de nieuwe woonark te verzekeren tijdens de sleep.

U kunt informatie opvragen bij:
www.tvm.nl/scheepvaart
www.dna-adviesgroep.nl

Energie besparen en veiligheid

Beton is in verschillende soorten kwaliteit te gebruiken. Voor het casco gebruikt ABC Waterwoningen een hoge betonkwaliteit (C33/40).

Het bouwbesluit (per 1 april 2012 vernieuwd) bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle woningen in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. ABC bouwt als eerste arkenbouwer woonarken die voldoen aan het bouwbesluit.

Dampopen folie is een waterdichte folie (met een extra aluminium laag voor een nog hogere warmte isolatie) dat altijd aan de buitenzijde van de wanden wordt toegepast. de folie wordt achter de gevelbekleding, tussen de spijkerregels en de isolatie aangebracht. vochttransport kan vervolgens van binnen naar buiten plaatsvinden.

Dampremmende folie wordt aan de warme zijde van de wand aangebracht (achter de gipsvezelplaat), met als functie: geen vocht (waterdamp) in de constructie toelaten. Het damptransport is namelijk altijd van binnen naar buiten toe. Zie voor meer informatie bij folie.

Een energiezuinige waterwoning is zowel goed voor het milieu, voor de jaarlijkse energiekosten én voor de waarde van de waterwoning. Iedere toepassing die mogelijk is in een huis op de wal kan ook toegepast worden bij een drijvende woning.

De EPC-berekening komt uit het Bouwbesluit en is een manier om de energie prestatie coëfficiënt van een woning te bepalen. ABC Waterwoningen heeft inmiddels al diverse woonarken geproduceerd met een EPC van 0,8.

Bij het produceren van de houtskeletbouwwanden van ABC woonarken wordt twee soorten folie gebruikt. Dampremmende folie met een dikte van 0,15 mm. Deze wordt aan de warme zijde (binnenzijde van de woning) van de wand achter de gipsvezelplaat toegepast. Dampopen en waterdichte folie (met een extra aluminium laag voor een nog hogere warmte isolatie) wordt altijd aan de buitenzijde van de wanden toegepast. De folie wordt achter de gevelbekleding, tussen de spijkerregels en de isolatie aangebracht.

Glaswol is een product dat gebruikt wordt als isolatiemateriaal. Het wordt vervaardigd uit zand en gerecycleerd glas. Het is niet brandbaar en niet oplosbaar in water en daardoor erg geschikt als isolerend bouwmateriaal.

De tussenwanden en buitenwanden van een woonark worden gemaakt op basis van de houtskeletbouw (hsb) methode. Deze wanden zijn licht van gewicht, waardoor het zwaartepunt van de woonark onderin blijft (noodzakelijk voor de stabiliteit). Een ander bijkomend voordeel is dat ze relatief goed tegen de kou isoleren vergeleken met steen. De wandelementen worden tegelijkertijd met de stort van het casco prefab gemaakt. Dit bevordert de bouwsnelheid.

HR++ glas bestaat uit twee ruiten met ruimte ertussen. Zonnestraling wordt doorgelaten terwijl warmtestraling (vanuit de woning) wordt teruggekaatst. Hierdoor is minder energie nodig voor verwarming van de ruimte dan bij ander glas. In de winter is het wooncomfort merkbaar beter.

Het isolatiemateriaal dat ABC Waterwoningen gebruikt is een minerale wol voor de buitenwanden met een gewicht van circa 20 kg/m3. Deze zware persing geeft een betere isolatie waarde dan de gebruikelijke lichtere minerale isolatiematerialen. De isolatiewaarde voor de complete buitenwandconstructie wordt aangeduid met de rc waarde.

Is dé norm voor de elektra installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waarvan de laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

De Rc- waarde geeft de isolatiewaarde aan. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe hoger de warmteweerstand, hoe beter de isolatie. De Rc- waarde die ABC aangeeft is gebaseerd op de totale constructie inclusief de reductie van het hout dat in de gevel zit. Als u een Rc-waarde leest, vraagt u zich dan altijd of of het wel gaat om de totale constructie of dat er maar 1 onderdeel, bijvoorbeeld een kozijn bedoeld wordt. In dat geval zegt het namelijk niets over totale isolatie van de woonark. Laat u daarom goed voorlichten. De Rc-waarden zijn omschreven in het Bouwbesluit.

Wapening is een versterking die in beton wordt aangebracht. We spreken dan van gewapend beton. In een groot deel van de gevallen zullen stalen staven, kabels of netten als wapening worden toegepast. De wapening wordt op een minimale afstand tot de buitenkant van het beton (de dekking) aangebracht om aantasting te voorkomen. De dekking is voorgeschreven in normen en is afhankelijk van de toepassing van de constructie.

Een warmtelint wordt gebruikt, om de waterleiding te beschermen tegen bevriezing. Dit gebeurt door een elektrisch lint om de waterleiding te wikkelen. D.m.v. een thermostaat wordt het lint bij een te lage temperatuur warm.

Een warmtepomp is een systeem dat een woning voorziet van verwarming en warm water, net als een cv of zonneboiler. Een warmtepomp kan daarnaast ook koelen. Warmtepompsystemen zijn duurzaam. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht.

Bij een waterwarmtepomp wordt de zogenaamde ‘gratis’ warmte en koeling uit het water gehaald. de woning wordt verwarmd door het oppervlakte water. Het water wordt opgepompt door een zogenaamde zelfzuigende pomp die het water over een wisselaar laat stromen. Door het toepassen van een extra wisselaar met filter wordt de standaard wisselaar in de warmtepomp niet vervuild. In het geval van een woonark verwamt èn koelt de pomp de woonark met de energie dat uit het water gehaald wordt. Door het gebruik van een waterwarmtepomp wordt een gasaansluiting overbodig en bespaart u veel op de stookkosten. Bij een woning op de wal wordt dit principe ook toegepast, daar wordt gebruikt gemaakt van een open of gesloten bron uit de bodem.

Voor het voorkomen van wateroverlast in uw woonark is het plaatsen van een ‘waterdetectie’ dé oplossing .
De lekkage wordt op het laagste punt in de woonark, door een sensor, gemeten. En zorgt er voor dat bij lekkage de watertoevoer automatisch afgesloten wordt.
De waterdetectie is als volgt opgebouwd; Watersensor op het laagste punt (pompput), een transformator 230V naar 24V, een wandcontactdoos en een elektronische afsluiter 24V.
De regeling wordt in de technische ruimte geplaatst met akoestische melding bij water overlast.
De elektronische afsluiter wordt zo dicht mogelijk bij de inkomende hoofdleiding van het water geplaatst.

Naar en op de ligplek

Het transport van de woonark of waterwoning gebeurt meestal over het water. Er zijn verschillende bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Het loont om bij meerdere een offerte op te vragen. ABC neemt u dit graag uit handen.

Ontwerp

Leidingwerk is op afschot gemonteerd als het (net) niet waterpas is. Deze situaties doen zich onder meer voor bij rioleringssystemen, leidingwerk ligt op afschot om doorstroming van afvalwater te waarborgen. Rookgasafvoer van hr-ketels moet op afschot in de richting van de ketel worden aangelegd. Een plat dak ligt op afschot zodat het regenwater zich op het laagste punt verzamelt. Hier wordt een regenwateruitloop geplaatst zodat het water kan worden afgevoerd.

Balans of stabiliteit is de mate waarin een de woonark of ander drijvend bouwwerk recht en evenwichtig ligt. Hij mag en kan natuurlijk niet kapseizen. Met de Wet van Archimedes werd ruim twee eeuwen voor het begin van de jaartelling een aanvang gemaakt met de stabiliteitstheorie. ABC rekent alle nieuw te bouwen woonarken van te voren op balans door. Veilig en vertrouwd.

Het fundament waarop een woonark of waterwoning gebouwd wordt. Het moet sterk, stabiel en veilig zijn. Een ABC betoncasco voldoet daar aan. Het casco is zelfs zo sterk dat er geen tussenwanden (ribben) nodig zijn. U kunt uw verdiepingen hierdoor geheel, naar uw eigen woonwensen, indelen.

Het bouwbesluit (per 1 april 2012 vernieuwd) bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle woningen in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. ABC bouwt als eerste arkenbouwer woonarken die voldoen aan het bouwbesluit.

Het moet sterk, stabiel en waterdicht zijn. Daar voldoet een ABC casco vanzelfsprekend aan. Het is zelfs zo sterk dat er geen betonnen tussenribben nodig zijn. Hierdoor is een ABC woonark geheel vrij in te delen (zie ook betoncasco).

Op een woonark kan iedere vorm van dakbedekking toegepast worden. Iedere soort heeft zijn eigen prijs en voor- en nadelen. Er zijn verschillen in kwalititeit, met garantietermijnen tot meer dan 20 jaar. U kunt o.a. kiezen uit epdm, bitumen, dakpannen (ook van kunststof of metaal), riet, zink.

is de diepte van de ark onder water, net als bij een boot. Uiteraard moet je rekening houden met de diepte van het water op de ligplek en de route erheen.

Een drijvend terras kan op verschillende manieren gemaakt worden en van verschillende materialen. Zo kunnen onder het terras drijvers geplaatst worden, gevuld met lucht of schuim of een betonnen bak. In dat laatste geval kan het terras ook als berging dienen. Naast ABC zijn er diverse leveranciers van drijvende terrassen. Soms is van de gemeente een vergunning nodig.

ABC gebruikt voor de afwerking van de wanden en de plafonds een glasvlies. Dit glasvlies is tegelijkertijd decoratief en functioneel; het versterkt de toplaag van de gipsplaten en is in verschillende motieven te verkrijgen. Glasvlies wordt ook wel skinbehang genoemd.

Een inpandig terras is een terras dat binnen de oppervlakte van het betoncasco valt.

Het overstek is een bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van datgene wat er onder gelegen is. Er kan een dakoverstek zijn en een wandoverstek.

De uitwatering van een woonark is de hoogte tussen de waterlijn en het bovenste punt van de betonnen bak. De standaard uitwateringshoogte ligt tussen de 30 en 40 cm.

Vrijboord ook wel uitwatering genoemd is de afstand tussen de (bovenste) rand van het casco en de waterlijn. Voor de verzekering van uw woonark moet deze tenminste 20cm zijn.

Om de woonark zo stabiel en recht mogelijk te laten liggen, is het van belang het zwaartepunt onderin de woning te laten liggen.

Goed en leuk om te weten

Hoe blijft een ark drijven? Volgens de Wet van Archimedes. Deze zegt; als de opwaartse kracht van het water gelijk is aan het gewicht van de ark.

Een bijlbrief is een origineel eigendomsbewijs van een ark en het bewijs dat de bouw van de ark voltooid is en geleverd aan de koper. In de bijlbrief wordt vermeld:

De naam van de eigenaar van de gebouwde ark
De naam van de bouwer van de ark,
Het brandmerk van de ark, door het kadaster gebrand (indien van toepassing),
Dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer geen betalingsverplichtingen meer hebben jegens elkaar.

De bouwer van de ark stuurt de bijlbrief naar de koper zodra de opdrachtnemer geen betalingsverplichting meer heeft. De koper stuurt vervolgens de originele bijlbrief naar het kadaster in Rotterdam.
Met deze originele bijlbrief registreert het kadaster de ark als voltooid en geleverd. De originele bijlbrief wordt voorzien van een sticker en retour gezonden naar de eigenaar van de ark.

Adres kadaster Rotterdam:
Afdeling Schepen
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Een brandmerk is een middel om een zaak te identificeren door middel van een uniek merkteken. Voor arken geeft het aan, dat de ark geregistreerd is (geweest) in het scheepsregister bij het kadaster. Volgens wettelijke voorschriften in Nederland dient het brandmerk binnen drie maanden na registratie bij het kadaster door het kadaster zelf te worden aangebracht. Het aanbrengen is namelijk een wettelijke taak van het kadaster.

Bij ABC Waterwoningen wordt een (technisch) ontwerp van een woonark altijd doorgerekend door een externe, onafhankelijke, constructeur. Hij/zij checkt naast de constructie, ook diepgang, scheefligging enzovoorts. Dit voorkomt o.a. dat na de bouw de ark scheeft ligt, de constructie niet goed is en of de woonark te diep ligt.

Een woonark die uit één verdieping bestaat.

Het internationale, onafhankelijke FSC®-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. ABC is FSC®-gecertificeerd

Om een woonark zo stabiel mogelijk te laten liggen is het van belang dat het gewicht onderin de woonark ligt. Dit is de reden dat ABC een lichtbeton vloer als verdiepingsvloer toepast. Deze heeft de voordelen van een betonnen vloer (geluidsisolatie, brandwerendheid, enz.) maar is lichter dan een normale betonnen vloer. Met het zware casco ligt de woonark meer stabiel.

Een grindnest komt wel eens voor in oudere betonnen casco’s. Een grindnest is een soort ‘betonfout’. Tijdens het storten is het niet voldoende verdicht waardoor teveel grind op één punt gekomen is. Hierdoor wordt dit een zwakke plek in het casco en kan het eerder vochtdoordringing gaan vertonen. Door een specialist van ABC kan dit hersteld worden. De hedendaagse technieken zijn zo verbeterd dat het nu eigenlijk niet meer voorkomt.

Een hemelwaterafvoer is een regenpijp of goot langs uw woning om de regen (hemelwater) mee af te voeren.

Oudere woonarken kunnen scheuren in het betoncasco gaan vertonen. Dit kan ook komen door bijvoorbeeld een aanvaring. Scheuren kunnen geïnjecteerd worden met een twee componenten epoxy. Dit gaat door middel van kleine slangetjes die in de scheur aangebracht worden. De scheur wordt hiermee opgevuld en de oorspronkelijke sterkte van het casco hersteld.

Het is raadzaam om het betoncasco van uw woonark regelmatig te laten inspecteren. ABC kan dit voor u doen. Een professionele monteur gaat het betoncasco grondig nakijken op scheurtjes, grindnesten, lekkages, zichtbare wapening e.d. Van de bevindingen wordt dan een rapport/offerte voor u gemaakt.

Is een kwaliteitscertificaat, erkend door alle overheden. ABC is in het bezit van dit kwaliteitscertificaat.

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO? Dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het bouwbesluit, bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteit-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening overbodig. ABC is, als enige arkenbouwer, in het bezit van het KOMO- certificaat houtskeletbouw.

ABC Waterwoningen gebruikt voor de tussenvloer een speciale soort beton, met een gewicht van 1600 kg/m3, terwijl het normale beton een gewicht heeft van 2400 kg./m3. Hierdoor kan het zwaartepunt van de woonark zo laag mogelijk worden gehouden en is daardoor meer stabiel.

Verfdikte. Microm is een eenheid waarmee de droge laagdikte van een verf wordt aangeduid.

Door toepassing van kunststof kozijnen, eternit gevelbekleding en volkernbeplating t.b.v. de goten, is een woonark van ABC Waterwoningen onderhoudsarm en beperkt het onderhoud zich tot het schoonmaken van de genoemde onderdelen.

Een woonark die drijft is per definitie peilbestendig.

De mate waarin het waterpeil stijgt of daalt.

In de woonark wordt d.m.v. een pomp het afvalwater naar de afvoerleiding op de vaste wal gepompt. Deze pomp staat altijd in de benedenverdieping, meestal in een verdiept gedeelte van het beton casco.

Een splitlevel is een woning waarbij de vloeren, die tegenover elkaar liggen, een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen. Hierdoor creëert men dus verschillende vloer niveaus.

Indien een woonark niet stabiel ligt, kan deze gemakkelijk recht gelegd worden. Er zijn verschillende systemen voor. Afhankelijk van de mogelijkheden op de ligplek, bijvoorbeeld de toegestane diepgang, moet gekeken worden op welke wijze weer stabiliteit verkregen wordt. Vaak is een eenvoudige oplossing mogelijk.
Bijvoorbeeld door drijvers, die gevuld worden met lucht, onder het casco te plaatsen.

Stabiliteit is de mate waarin een de woonark of ander drijvend bouwwerk recht en evenwichtig ligt. Hij mag en kan natuurlijk niet kapseizen. Met de wet van Archimedes werd ruim twee eeuwen voor het begin van de jaartelling een aanvang gemaakt met de stabiliteitstheorie. ABC rekent alle nieuw te bouwen woonarken van te voren op de stabiliteit door. Veilig en vertrouwd.

Standpijpen komen nog wel eens voor in oudere woonarken. Deze werden vroeger onderin het casco mee gestort om de riolering doorheen te laten lopen. Dit mocht in die tijd nog in het water geloosd worden. Men maakte een gat in het casco met een pijp eromheen zodat het waterdicht was. Tegenwoordig worden arken aangesloten op de riolering aan de wal dus wordt er bijna geen gebruik meer gemaakt van een standpijp.

Een stootrand wordt in de meeste gevallen rondom de woonark op het betoncasco of de omloop bevestigd. Dit kan door middel van een starre bevestiging of een demontabele bevestiging. Het materiaal wat hiervoor wordt gebruikt is meestal hardhout.

Het gewicht van een woonark wordt aangegeven in tonnen. Eén ton is 1000 kilogram. Door de waterverplaatsing van de woning uit te rekenen kan het gewicht worden uitgerekend: 1 m3 water = 1 ton = 1000 kg.

Met trimmen word bedoelt: het recht leggen van de woonark.

Een uitkragend deel is een balk of ligger die aan één zijde wordt ingeklemd of op twee steunpunten rust en een vrij uitstekend gedeelte heeft. De balk brengt het gewicht van de last over naar het steunpunt of de steunpunten die deze kracht opvangt.

Een woonark is een drijvende woning. Tegenwoordig noemen wij dit een waterwoning.

De woningwet is een Nederlandse wet, ingevoerd in 1901 door het kabinet-pierson. Het doel van deze wet: bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woningen bevorderen. Het was eigenlijk het begin van de overheidszorg voor het wonen.