Havenpaviljoen Schiedam

Havenpaviljoen Schiedam

Havenpaviljoen Schiedam

Aan het Doeleplein in Schiedam is door ABC Waterwoningen een passantenhaven gebouwd. De haven bestaat enerzijds uit een steiger voor pleziervaartuigen met stroom- en watertappunten, anderzijds is het een waterpaviljoen met hierin sanitaire voorzieningen en een kantoor. Schiedam is hiermee de eerste gemeente in Nederland die een drijvend havenkantoor in gebruik neemt.